Monday, June 16, 2014

Mệt

Hơn một lúc, thua một lúc Đi vạn nơi, ở một nơi Bên đời nghe những cung bậc Để lo để mệt lòng. Vay vốn mua nhà thumbnail 1 summary
Hơn một lúc, thua một lúc
Đi vạn nơi, ở một nơi
Bên đời nghe những cung bậc
Để lo để mệt lòng.
Vay vốn mua nhà

No comments

Post a Comment